Janji seperti sebilah pedang yang siap menghunus dan meninggalkan luka jika tidak terpenuhi

Iklan