…dan pada akhirnya takdir memilih kita untuk bersimpangan